مجموعه گفت و گو با یک شاهد تجاوز و شکنجه در حکومت اسلامی ایران- مسعود نقره کار

بخش ۲۴: «به ياوه‌های اين فرد بايد پاسخ کارشناسانه شرعی داد»

مسعود نقره‌کار

«……متن سخنرانی يکی از برجسته ترين مقام های حکومتی (و اطلاعاتی) جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحيم ، با سلام و صلوات به رسول بزرگوار حضرت محمد (ص) و اهل بيت طاهرين و دعای تعجيل فرج آقا امام زمان .

سلام عليکم به برادران حاضر. برادر محمدی (مسئول سالن) بفرمائيد چند نفر حضور دارند؟

پاسخ: ۳۴ نفر

بسيار خوب ، پيگيری کنيد بقيه برادران علت عدم حضور خودشان را مستندا اعلام کنند. بفرمائيد بنشينيد.

***

در نظر دارم سه مورد خاص را بررسی کنم :
۱ـ فتنه ی موسوی ۲- مورد حجاب ۳ـ جريان يک ضد انقلاب برون مرزی
و چون حدود يکساعت وقت دارم وبايد راس ساعت ۱۰ صبح در جلسه ی ديگری باشم مورد آخری را بررسی می کنم.

چند روز پيش از «پيگيری»(۱)، بخش رسانه ها ،متن پياده شده و يک نسخه سی. دی گفتاری از رسانه ای برون مرزی ارسال شده که من دقيقا به هر دو مورد توجه کردم ، به دفتر اعلام کردم هر دو نسخه تکثير و در اختيار همکاران قرار داده شوند. تصور می کنم روی ميزهمه ی شما باشد. ماموريت ويژه شما اين است که از اين ساعت ظرف يک هفته می بايست به دقت مطالعه و شنود کنيد ودر خصوص مطالب آن مداقه و تحقيق کنيد.اظهار نظر کارشناسانه و مستند می خواهم، از هر گونه داوری و پر گويی اجتناب کنيد، جلسه بعدی تمام وقت در اين خصوص بحث خواهيم داشت، هيچگونه غيبت موجه نيست و شديدا برخورد می شود.
اين بنده خدا مواردی در اين خصوص به نظرم رسيده که به اجمال می گويم :

مولای ما حضرت علی (ع )، امام متقيان درمورد اصول کفر می فرمايند، اصول کفر چهار ستون است: ۱ـ فسق ۲ـ غلو ۳ـ شک ۴ـ- شبهه، که هر کدام از اينها بخش ها دارند، اول: مثلا از جمله از بخش های اول شخص فاسق حق را کوچک می شمردو عالمان دين را مغضوب می دارد، و بر گناه بزرگ خود نيز اصرار دارد. دوم: از جمله بخش های غلو تعمق است، چنين شخصی بيش از حد تعمق می کند و به حق باز نمی گردد و خودغرق در امور پيچيده می شود وچنين شخصی صاحب فتنه ای مذهبی می شود. سوم: از جمله از بخش های شک نيز شخص به نعمت های پروردگار عالم جدل می کند، که مصداق بارز آيه ۵۵ سوره نجم است، چنين شخصی هميشه در حال جدل با علمای دين می باشد . چهارم: واما ازبخش های ستون چهارم يعنی شبهه، شخص می پوشاند حق را به باطل، در واقع می تواند با باطل کلماتی را روی حق پوشانده و مومن را در اعتقاد خود سر گردان کند.اين ها مختصری از شناخت کفر و کافر است. برادارن، اين واحد بسيار حساس بوده و مورد وثوق مقام معظم رهبری ست، از اظهار نظر ها و مستندات فکری اين واحد در تمام امور استفاده می کنند اما برادران ما با عملکرد خود و کم کاری و بی تجربگی باعث ظهور فتنه شديم .برادران که همه با عنوان های انتظامی يا انصار و اطلاعات سپاه به عنوان سردار و سرتيپ در اين جا نشسته ايد ، شما با ندانم کاری های خود بخصوص در سال اخير، و بعد از انتخابات ، فتنه را آبياری کرديد.همه ی ما به نحوی گناهکاريم،بايد توبه کنيم، برادران ،سرفصل حذف فيزيکی و گلوله و باطوم گذشته ، ممکن است ايجاد رعب کند اما جواب نمی دهد ،فتنه تمام نشده و تقويت هم شده ، در اين باره کار فرهنگی لازم است، ممکن است کاری نکنيد ،اما ضد انقلاب نشسته در برون ، بخصوص در امريکا موفق بوده . متاسفانه در روحانيت ما به قدری فاحشه مذهبی جا خوش کرده که تنها خود را می بيند(۲)، برادران، انقلاب سخت صدمه ديده، صدمه اصلی ازهمين فاحشه های مذهبی بيشتر بوده، اين افراد متاسفانه تاثیر گذار بودند، چرخش عقلی و فکری و مذهبی شان در چارچوب ديوار حوزه می گذرد،فقط به اين دنيا توجه دارند، مثلا بعضی از برادران نيرو های مخلص در حال ثروت اندوزی هستند به هر قيمت، بنابراين هم فتوی آن روحانی ساقط است هم فرمان چنين فرمانده ای .

به مطالب اين سی. دی و نوشتاری اين شخص، بهرام مشيری ، توجه کنيد، سوال اين جا است که آيا اين شخص مجاز است يک قرن و نيم اسلام و روحانيت را با صرف کمی وقت تجزيه و تحليل کرده ونتيجه بگيرد و ذهن من نوعی را منحرف کند؟. اين جواب دارد. با کار اطلاعاتی و کارشناسی وقايع و حوادث را بررسی کنيد ، اگر کار ما صد در صد نيست اما حضور و تلاش ما در استقرار نظام فوق العاده بوده ، اين نظر مقام معظم رهبری ست ، برادران روحانی و عالمان دينی وظيفه دارند به اين فرد پاسخ بدهند، متاسفانه اين شخص وظيفه اش را به خوبی انجام می دهد ، متفکر و ماهر است ، همين کم کاری و عدم شناخت باعث رشد چنين فردی در جامعه اسلامی می شود.جالب است گزارشاتی دارم که عملکرد اين شخص مورد توجه جوانان و دانشجويان مخلص واقع شده و آن ها را به کفر نزديک تر کرده است، حرف من اين است که نظرات اين فرد صحيح است يا خير؟ درهر دو مورد پاسخی دارد، اين شخص با زيرکی خاصی از هيچگونه تکنيک و تاکتيک استفاده ابزاری نمی کند، متوجه شدم با سرشت منافقانه صدر اسلام و خوارج با ذات اسلام و بزرگان دين محاربه می کند، البته هستند بسياری که در اين خصوص فعاليت مستمر و جاهلانه دارند ، اگر پاسخ کارشناسانه شرعی به حرف های او داده شود ، نه اينکه رسوا می شود بلکه ياوه های او برای هميشه از ذهن مومنان وبرادران پاک می شوند.

***

سردار….. رو به مسئول جلسه می کند: برادر محمدی چقدر وقت دارم.

۱۸ دقيقه.

سردار: سوالی هست بفرماييد.

بفرمائيد برادر نيازی .

نيازی : بفرمائيد در اين شرايط خاص که اوضاع و احوال جاری و تضادها ی ميان مسئولين و فاصله گرفتن مردم از انقلاب ، و اينکه آينده انقلاب مشخصا درحال دگرگونی هست، پيگيری نظرات يک ضد انقلاب چه اهميتی دارد بررسی شود؟

پاسخ : برادرشما يک چيز را فراموش کرده ايد که کجا نشستی و با کی حرف می زنيد، اگر به عنوان سوال مطرح می کنيد تشريف ببريد بيرون تا ترتيب بازنشستگی شما را بدهند، اما اگر از سردلسوزی و نا آگاهی مطرح می کنيد خيلی خوب، سعی می کنم کوتاه جوابی برايتان داشته باشم. برادر، ما ۳۰ سال است در استانداردهای يک کشور انقلابی مديرت نظام را در دست داريم ، با دشمنان داخلی و خارجی خود بر خورد کرديم، اما حتی ساختار توطئه را نمی دانيم ، در تمام اين سال ها توطئه به وجود آورديم و خود توطئه را کشف کرديم و عاملين مورد نظر را حذف کرديم. ما روی بحران ها نيرو گذاشتيم و با طرح و بررسی سعی کرديم جامعه انقلابی بماند، و نهاد های انقلابی نيز پا بر جا باشند،اما گاهی بحرانی به وجود آورديم تا خودی ها از ناخودی ها نشان شوند، و با شناخت ناخودی ها آن ها را به انزوا، زندان وبيماری مجبور کرديم . شرايط خاص و تضاد ها طراحی نظام هستند ، اما در اين گونه مديريت اگر اشتباه کنيم يا بايد هزينه بپردازيم يا قربانی می شويم . تمام انتخابات طراحی و مديريت شده است، رئيس جمهوری و رؤسای سه قوه ، فرمانده های نظامی و انتظامی، دولت، در کار بودند،همه درست و محاسبه شده بود، اما جايی اشتباه شده، آنجا که بازی مصاحبه های سيما پيش آمد. جريان فتنه از اينجا شروع شد، احمدی نژاد نمی بايست در جريانی که نه تجربه ی برخورد با آن را دارد و نه فروتنی می فهمد، وارد می شد. در مسير مصاحبه ها با طرح مسائلی که خط قرمز نظام محسوب می شود( از اين خط) عبور کرد و برآن اصرار داشت، در واقع شرايطی فراهم شد هم موسوی به مردم شناخته شود و هم مظلوم مصاحبه ها باشد، حقيقت اين است که جامعه شناختی از موسوی نداشت.رييس جمهوربا اشتباهات خود اول موسوی را به مردم تزريق کرد وبعد با ساده انديشی رودردو دروغ گفت و پای آن هم ايستاد، عافل از اينکه طيف جوان بازی او را در دست گرفته وبه مرور زمان اين گونه جريان ها را تجربه کرده ، در واقع او مردم را دست کم گرفت ، ما در انتخابات ۸۸ رو دست خورديم آنهم از خودمان. اين ها را گفتم تا بگويم چرا برخورد با فردی مثل فرد ياد شده و امثالهم مهم است، ما تمام قدرت سياسی، نظامی ، اقتصادی را در دست داريم اگر روزی همين مردم خيابان ها را اشغال کنند ، نوپو(نيروی ويژه پيرو ولايت) با همکاری نيروهای نظامی و انتظامی ممکن است شورش را جمع کند اما توجه نکردن به مسائل فرعی و تجزيه و تحليل نکردن مسائل و غافل بودن جوانان باعث ورودابلهی مانند خاتمی به سياست و واقعه ی ۱۸ تير، جنجال اتمی، و جريان های فرهنگی می شوند.سروش ، کديور، طبرزدی و حجاريان پيدا می شوند ،اما ما ديگر اجازه نمی دهيم ( اين نوع افراد) مطرح شوند ، قاطعانه برخورد می کنيم ، اگر کوتاهی کنيم سروش می شود شريعتی، يعنی حکومت اسلامی بدون روحانيت ، يعنی جمع شدن بساط سپاه ، واقعه را بايد همين جا تمام کرد. اگر در سخنانم نارسائی وجود داشت به علت کمی وقت بود.

ـــــــــــــــــــ
زير نويس:
* سلسله مطالبی که بيست و چهارمين بخش آن را خوانديد، اظهارات يکی از کارکنان سابق قوه قضائيه حکومت اسلامی درشکنجه گاه ها و زندان های اين حکومت، و در جبهه جنگ است. او به عنوان شاهد تجاوزبه دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه واعدام زندانيان سياسی و عقيدتی، از گوشه هايی از جنايت های پنهان مانده ی جنايتی به نام حکومت اسلامی پرده بر می دارد.( با توجه به اينکه در زندان ها حکومت اسلامی، شاغلين در زندان ها از نام های متعدد و مستعار استفاده می کردند – و می کنند- ، نام ها و فاميلی ها می توانند واقعی، و حقيقی، نباشند.
برای پيشبرد گفت و گوها قرارمان اين شد که در صورت امکان يک هفته مسائل مربوط به سال های گذشته مطرح شود و يک هفته مسائل روز. راوی اين سلسله مطالب سال ۱۳۸۵ ايران را ترک کرده است و در يکی از کشورهای شرق آسيا پناهنده است، او اما به دليل شغل های حساس و ارتباط های گسترده اش به هنگام خدمت ، هنوز با تعدادی از فرماندهان سپاه و نيروهای انتظامی ،کارکنان قوه قضائيه و روحانيون ارتباط دارد. اطلاعاتی که پيرامون مسائل جاری داده می شود از طريق همين ارتباط هاست.
۱ـ «پيگيری»: منظور بخش پيگيری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ست، که دفتر آن در ساختمانی ست واقع در خيابان فلسطين ، ساختمانی ۴ طبقه و سفيد رنگ ،که مزاحمين تلفنی برای رسانه ها از همين ساختمان کنترل می شوند.
۲-ـ فاحشه مذهبی ، منظور آخوندهايی هستند که در ازای دريافت پول دين فروشی می کنند، و در ازای دريافت پول هرچه از آن ها خواسته شود می گويند و انجام می دهند.

***********

http://news.gooya.com/columnists/archives/140527.php

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: