شهرام سردار: چرا مقام ولايت، افسار سگان هرزه را در زندان زنان باز می کند؟

چرا مقام ولايت، افسار سگان هرزه را در زندان زنان باز می کند؟ 

شهرام سردار

طی روز‌های اخير باز داستان مکرر اتهام زنی جنسی به چند تن از زنان دربند رژيم منحوس ولايت فقيه به گوش مي‌رسد. هرچند عمق رذالت و پستی ولی فقيه و نوچه‌های ذوب در ولايتش از خود عمل کريه آن‌ها پيداست اما پيدا کردن چرايی روی آوردن به چنين عمل کثيف و پليدی نيز دارای اهميت است. به راستی چرا اتهام زنی سکسی اينقدر مورد علاقه رژيم ولی فقيه است؟ 
1. به شکل طبيعی هر چيزی که در ذهن هر فردی پر اهميت‌تر و بزرگ‌تر باشد بيشتر درباره آن سخن مي‌گويد. در دنيای بچه ها چيزی پر اهميت‌ از اسباب بازي‌ ها يا داستان ‌های تخيلی نيست بنابراين بچه ها شبانه روز در فکر و ذکر بازی و قصه شنيدن هستند. يک فعال سياسی همه چيز را سياسی مي‌بيند و لذا هر موضوعی را در کوتاه مدت سياسی مي‌کند و باز به همان موضوع مورد علاقه خودش بر مي‌گرداند. علايق انسان‌ ها را مي‌توان با نگاه به فصل مشترک گفته‌ ها و رفتارهايشان پيدا کرد. به همين ترتيب محصول حکومت ولايت فقيه، به خصوص آن‌ها که بيشتر و بيشتر در او ذوب شده و فدايی او هستند، اجتماعی از بيماران روانی جنسی است. ذهن‌هايی که مملو از داستان‌های سکسی است. ذهن‌هايی که در آن زن فقط اطفا کننده شهوت اين بيماران روانی است و بيش از اين ارزشی ندارد. از همين روی است که تمام هم و غم اين مؤمنين دو آتشه اين است که به بهشت بروند و با حوري‌ها و غلمان‌ها (نماد همجنس بازی) خوش باشند، جماع پانصد ساله کنند و تمتعی ببرند که تمام نشدنی است! اين‌ها با تعريف کردن داستان‌های جنسی لذت مي‌برند، با تصور کردن مردان و زنان در وضعيت های جنسی کيف مي‌کنند و عقده‌های سرکوب شده خود را ارضا مي‌کنند. داستان بازجوی زن سعيد امامی و حرف‌هايی که مي‌زد به خوبی بيان کننده اين حالت است. 
2. به همين علتی که در بالا گفته شد؛ اينکه » زن» فقط يک سوژه جنسی است و همه به همين چشم به او نگاه می کنند، پس مايه ننگ و خفت است. به اين دليل ، در همان زمان که ديگران را با تصور کردن در صحنه‌های جنسی در خفت و خواری مي‌بينند، می خواهند که خودشان در اين وضعيت نباشند. از اين روست که بی ريخت بودن و بد قواره بودن زنان خودشان برايشان مايه افتخار و نشانه پاکی است! از زنان خودشان فقط بايستی دماغی گنده پيچيده شده در چادری سياه معلوم باشد و اين نشانه پاکدامنی و ايمان و وفاداری به منويات خامنه‌ای است. راستی تا به حال چه کسی درباره زن خامنه‌ای چيزی در رسانه‌ها شنيده است؟ نه! مقام رهبری اجل از آن است که به زن نياز داشته باشد. کجا هستند زنان لاريجاني‌ها، حداد عادل، قاليباف، مصلحي، طائب، فيروز‌آبادي، سردار جعفري، گلپايگانی و ديگران؟ با همان ذهن بيمار خود تصور مي‌کنند که فرضاً مقام ولايت فقيه هرگز نبايد در رختخواب تصور شود از اين روست که از زن او خبری نيست و اگر هم خبری هست، زشت بودن و بدقواره بودن آن از نشانه‌های فرزانگي‌شان است. 
حال چه اتفاقی مي‌‌افتد؟ نياز طبيعی اين‌ها به جنس مخالف از طريق اين همسران، ارضا نمي‌شود و تبديل به بيماری روانی ريشه‌داری مي‌گردد و اين اختلال خودش را در جاهای مختلف به طرق مختلف نشان مي‌دهد. در حوزه‌های علميه و برای جوجه آخوندهايی که هنوز به قدرت نرسيده‌اند، اين موضوع تبديل به همجنس بازی مي‌گردد که به شدت در آن محيط‌ها رواج دارد. در آخوند‌های فارغ التحصيل شده و به درجه اجتهاد رسيده، و کسانی که از مدرسه ولايت فقيه سربلند بيرون مي‌آيند و به نوايی مي‌رسند اين موضوع در فرم زنان صيغه‌ای مکرر ظاهر مي‌شود. حاج آقا يک زن رسمی بي‌ريخت و ديو چهره دارد که مايه افتخار اوست (از اين نظر که نشان مي‌دهد وابستگی جنسی ندارد) اما همزمان هر روز مخفيانه زنی صيغه‌ای اختيار مي‌کند تا حلال خدا را به جا آورده باشد. داستان‌های لو رفته اينچنينی فراوانند. از خود خامنه‌ای و زن صيغه‌ای در مشهد بگيريد تا ماجراهای نفرت انگيز علی فلاحيان. داستان سردار زارعی و لخت کردن زنان به آن شکل وقيحانه از ديگر ماجراهاست. دست به دست شدن زنان و دختران بين سعيد امامی و معاونينش و داستان قانون حمايت! از خانواده که گرفتن زن صيغه‌ ای را آسانتر مي‌کرد همه از اين آبشخور سيراب مي‌شوند. حسين شريعتمداری در روزنامه خود وظيفه زن را آماده بودن برای سکس حتی بالای شتر مي‌داند! فيلم مداح معروف خامنه‌اي، که در ظاهر سگ امام حسين است، پای منقل و وسط زنان سکسی لو مي‌رود و تازه طرف با اين سن کم افتخار هم مي‌کند که علاوه بر زن رسمی زن صيغه‌ای هم دارد! اين‌ها انسان‌هايی هرزه با قوای جنسی سرکوب شده هستند، که تبديل به بيمارانی روانی شده‌اند. امروز بسياری مقامات و مسئولين به همين دليل چند زنه هستند. يک زن، برای قرار دادن در ويترين مردانگی و مؤمن بودنشان (معمولا زشت و بد ترکيب) و چندين تای ديگر برای اطفای شهوت انکار شده خود. 
3. اين بيماری چندش آور روانی وقتی به حوزه های بالای قدرت مي‌رسد، به شکلی ديگر بالا مي‌زند. در حکومت فرقه‌ای علی خامنه‌ای که مبتنی بر مخفی کاری است، در جايی که مراکز ناديدنی قدرت فاسد بسيارند و حتی هويت برخی ماموران برای خانواده خودشان هم نامعلوم است، فساد جنسی هم جايگاه خود را دارد. تصور کنيد يک چنين ديو صفتاني، که مورد اعتماد نظام خامنه‌ای هم هستند، به مسئوليت جايی مثل زندان کهريزک گمارده شوند. نه نظارتی است و نه پاسخگويی! حفظ اسلام هم که اوجب اوجبات است و بر هر چيزی مقدم. اينجاست که زندانی بي‌دفاع مورد آزار جنسی و تجاوز قرار مي‌گيرد. به کرات گزارش شده که بازجوها در بازجويی علاقه ويژه به مسائل سکسی دارند. برای زندانی زن، بازجوی مرد مي‌گذارند و بازجو مي‌خواهد که جزئيات روابط جنسی خود را برايش بگويد. داستان نفرت انگيز تجاوز به دختران زندانی در شب قبل از اعدام هم که هنوز از ياد‌ها نرفته است. آن چه بر سر زهرا کاظمی آوردند، و آنچه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بعد از انتخابات 1388 روی داد را همه به خاطر دارند. ماموران بيمار ولی فقيه، از مسائل جنسی برای تحقير و تضعيف زندانی از يک سو و ارضای اميال خود از سوی ديگر استفاده مي‌کنند. 
فهم وضعيت فلاکت آميز کنونی کشور آسان است. کشور به دست بيماران روانی افتاده است. کسانی که از نظر جنسی دچار کمبود و عقده هستند. اين را در کنار ساير بيماري‌های روانی رهبران کشور بايد قرار داد، توهم توطئه که خود بيماری مهلک ديگری است، توهم خود برتر بينی و … 
در اين ميان اقدام زنان شجاع و خط شکن ايرانی ستودنی است. اين‌ها با اعتصاب غذا و رساندن خبر به بيرون زندان، نشان دادند که نه تنها از بيان آزار جنسي‌شدنشان برای عموم واهمه‌ای ندارند، نه تنها به خاطر زن بودنشان و مورد تعرض قرار گرفتن احساس ضعف نمي‌کنند بلکه همين نقطه (به ظاهر) قدرت حکومت ولايت فقيه را، به نقطه ضعف او تبديل مي‌کنند. تعرض جنسی به زنان ايرانی مي‌توانست در همان زندان مدفون شود و مايه خجالت و سرافکندگی آن‌ها تصور شود اما قدرت واقعی اينجاست که در زندان ديو صفتان باشي، به کثيف‌ترين شکل با تو برخورد کنند، اما پاتک اين زنان دقيقاً بر عکس خواسته زندانبانان حقير باشد، به زن بودن خود افتخار کنند و پليد بودن، بيمار بودن و حقير بودن زندانبان را به گوش همه جهان برسانند. 

17 آبان 1391
***********
منبع: سایت «روشنگری»
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: