شیرین شکرزاده: حکومت سکولار تنها راه رهايي انسانها درجوامع مختلف مذهبي

Shirin Shokrzadeh-f

حکومت سکولار تنها راه رهايي انسانها درجوامع مختلف مذهبي

شیرین شکرزاده

shirinshokrzadeh@gmail.com

 نياز جوامع مختلف مذهبي به جامعه اي سکولار تنها راه رهايي از خود بيگانگي انسان است. دخالت مستقيم مذهب از هرنوع در سياست امورهر مملکتي سلامتي اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور را مضمحل خواهد کرد. عدم دخالت مذهب از زندگي اجتماعي افراد درجامعه يک نياز مبرم است. اسلام يکي از ارتجاعي ترين مذاهبي است که علاوه بر دخالت مستقيم درزندگي خصوصي انسانها باعث بروز سلب آزادي هاي اجتماعي و گسترش بي عدالتي و متعارض معيارهاي برابري انسانها شده است. متاسفانه اسلام حتي از نوع خالص آن يعني ناب محمدي اش نيز انسانيت را به ابهام کشانده است. با مطالعه و بررسي در منبع اصلي مديريت اسلام يعني قرآن به نتيجه خواهيم رسيد که اساساً اسلام بدون خشونت و خونريزي معنايي نداشته و ندارد، براي تصديق اين حقيقت فقط کافي است به معني برخي آيه هايي از قرآن نائل آييم که دستور قتل و کشتار انسانها به بهانه کافر يا يهودي بودنشان، خشونت در برابر خشونت، قتل در برابر قتل و نابرابري زن در مقابل مرد و حق الورثه زن نصف مرد، سنگسار و قصاص و بسياري از موارد ديگرکه در قرآن به کرات مشاهده ميگردد و در بين جمعيت مسلمان ايجاد انگيزه اي است براي اعدام ، ترويج قتل و کشتار و نابرابري و هزار و يک جنايت آشکار و پنهاني که در جوامع مختلف اسلامي در حال وقوع است . گذشته از قرآن نه تنها اسلام به تنهايي مذهبي است خشونت آميز بلکه رهبران مذهبي آن که معمولا در رأس امور مملکتي جامعه اي مانند ايران قراردارند با صدور فرمان قتل هايي در قالب فتواهاي ضد انساني شان خطري مضاعف برجان انسانها تلقي ميگردند.

مذهب دستگاهي است که تشکيل باندهاي مافيايي و ابزار مورد استفاده ضد انساني در حکومت هاي ديني را به وجود آورده است. مذهب به ويژه نوع اسلامِ شيعي درآن مجموعه اي از دستگاه کشتار و توليد جهل و خرافه و انسان ستيزي در جامعه است. تاريخ دستگاه مذهب، تاريخ جنگ، کشتار و خونريزي، جهل و جنايت و عقب ماندگي است. ميزان انسانهايي که تاکنون در اثر جنايت دستگاه مذاهب به خاک و خون کشيده شده اند در زمره بزرگترين جنايات تاريخ است. اين دستگاه مخرب و مافيايي را بايد به کنترل درآورده و اثرات مخرب و انسان ستيز آن را خنثي کرد. از گذشته هاي دور تاکنون تعرض در حقوق انسانها غالباً در کشورهاي مذهب زده به ويژه کشورهايي که سياست آن با مذهب آميخته شده اند نسبت به ديگر کشورهاي سرمايه داري شدت عمل بيشتري داشته و دارد. در حال حاضر دستگاه مذهب در ايران بزرگترين باند مافيائي درجهان را با نام جمهوري يا حکومت اسلامي بوجود آورده است که يا جان ميليونها انسان را گرفته يا ميليونها انسان که تعداد زيادي از آنها اگر با خطرات شکنجه در بند و سياهچالهاي دروني حکومت گرفتار نباشند در فقر و گرسنگي بسر مي برند، اين دستگاه کشتار کماکان به عملياتهاي تروريستي يا آدمکشي خود در داخل و خارج کشورادامه مي دهد.

متاسفانه اسلام از قدمتي طولاني در ايران برخوردار است که فزونترين و شنيع ترين آن از يک قرن گذشته تاکنون در اين سي و اندي سال توسط حکومت اسلامي در جامعه ايران پديدار شد. اصولاً اينجانب با مذهبي به نام اسلام چه از نوع سياسي و چه غيرسياسي آن بدلايل فوق الاشاره (آيه هاي قرآن منبع اصلي اسلام) مخالفم، درحال حاضر مذهب زدائي در بيشتر اقشار مختلف ايرانيان باتوجه به قدمت ديرينه اي که ايران به آن مبتلا است غيرممکن است. مذهب اسلامِ شِيعي در ايران که با برگزاري مراسم هاي مختلف خرافه پرستي از جمله ماه محرم و رمضان و تولد و مرگ اين پيامبر و آن امام و… به معضلي اجتماعي در ايران تبديل شده و تقريبا گريبانِ اقشارمتعددي از جامعه ايران را فرا گرفته است.

راه حل برطرف شدن اين معضل اجتماعي بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي در ايران چيست؟

در ابتدا باتوجه به جداسازي کامل دين از سياست و برپائي حکومتي سکولار، دين و مذهب، ايمان و اعتقاد يا باور و عدم باور به خدا فقط امري است خصوصي ، ذهني يا قلبي و خروج آن از ذهن و مغز انسان براي ترويج ، تبليغ يا تحميل در جامعه بسيار مضرو خطرناک است. درک و فهم وجود يا عدم وجود خدا با انتخاب هرنوع مذهب براي باور يا عدم باور به خدا به هرسبک و شيوه از بت پرستي گرفته تا بهائيت و يهوديت و مسيحيت و اسلاميت يا حتي تفکرات و نظريه هاي آته ئيستي و … بعنوان امر خصوصي انسانها به شرط اينکه اين باور و اعتقاد به افراط نرفته وهيچ لطمه، اختلال يا خطري در زندگي خود و ديگران و جامعه ايجاد نکند از خصوصيات و ضروريات يک جامعه آزاد براساس پايه هاي انساني و سوسياليستي است. پس از هزاران سال در قرن بيست و يکم دنياي امروزي براي درک وجود يا عدم وجود خدا با گرايش وعلاقه انسانها به هرنوع مذهبي، منابع اطلاعاتي متعددي گذشته از کتاب و کتابخانه در دنياي مجازي اينترنت وجود دارد و به نظر ميرسد نياز چنداني به آخوند يا حوزه هاي توليد آخوند مانند حوزه علميه قم يا کائن و بشير نيست. اختصاص کمترين ارج و اعتبار به اينگونه نهادها از موارد مهم و ضروري و حائز اهميت براي يک جامعه موفق روبه سکولار است. براي انحلال معضل مذهبي يا موفقيت در امر مذهب زدائي درجامعه پس از سرنگوني جمهوري اسلامي و برپائي جامعه اي سوسياليستي و سکولار در ابتدا با جدا نمودن آن از سياست و پس از آن حذف وممنوعيت در تخصيص هرنوع هزينه و بودجه يا امکانات مالي کشور به مساجد، روحانيون، مداحان خرافه خوان يا روضه خوان و انجمن هاي مذهبي و تدريجاً با برنامه ريزي ها و اطلاع رساني هاي دقيق و کارشناسانه از طريق مشاوران و جامعه شناسان زبده وسکولاريسم در رسانه ها و محافل عمومي ميتوان سطح آگاهي مردم را بالا برده و مردمي را که خود را درقيد و بند آن قرارداده اند رهانيد. البته مجددا تأکيد ميگردد که در جامعه سوسياليستي وآزاد انساني وسکولار، مذهب امري است خصوصي وهيچ اجبار يا ضرورتي براي اين رهايي وجود ندارد، ولي به نظر مي آيد براي جلوگيري از تفريط در هرنوع باور يا مذهبي که امنيت و تأمين سلامت فکري و رواني انسانها را به مخاطره مي اندازد و همچنين بالابردن سطح آگاهي مردم نسبت به اثرات مخرب خرافه پرستي در مذاهب به ويژه مذهب خشونت آميز اسلام از ضرورياتي است که بايد به جامعه القا و يکي از بهترين شيوه هاي مذهب زدائي و فرهنگ سازي براي استواري حکومتي سکولار و جامعه اي سوسياليستي و انساني در ايران است.

 سرنگون باد حکومت اسلامي

زنده باد جامعه سوسياليستي و سکولار در ايران

 *********************

منبع: وب سایت ایران امروز

http://iraneemrooz.net/index.php/artickles-editorial-menu/item/463-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: